Sabtu, 16 Desember 2006

on

Pengadaan dan KepangkatanDrs. HAPIDI.
NIP. 19650207 198903 1 008

Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Pegawai adalah unsur pembantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
   
Bidang Pengadaan dan Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengadaaan pegawai, mutasi kepegaaian dan mengurus kepangkatan dan penggajian Pegawai Negeri Sipil 

Untuk melancarkan tugas tersebut, Bidang pengadaan dan kepangkatan pegawai mempunyai fungsi :
a.       Penyiapan penyusunan formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan daftar susunan Pegawai Negeri Sipil
b.      Penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil
c.       Penyelenggaraan penerimaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengusulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
d.      Penyiapan penyelesaian perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
e.       Penyiapan penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
  1. Penyiapan penyelesaian kanaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil
  2. Penyiapan penyelesaian perubahan jenis kepegawaian
  3. Penyiapan penyelesaian mutasi perindahan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil
  4. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah