Selasa, 24 April 2012

on

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kabupaten Tulang Bawang

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Tgl 24 April 2012 di Islamic Center.
Untuk Ujian Makalah dilaksanakan Tgl 25 April 2012 di Gedung Pemda Baru (Tiuh Tohou)
Trims