Selasa, 19 November 2013

on

PERSYARATAN MUTASI KELUAR (Mutasi Ke Daerah Lain)1.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH SECARA TERTULIS DARI PIMPINAN SATUAN KERJA;
2.      SURAT PERMOHONAN PINDAH DARI PNS YANG BERSANGKUTAN;
3.      FOTO COPY SAH SK PANGKAT AWAL DAN AKHIR;
4.      FOTO COPY SAH DP-3 DUA TAHUN TERAKHIR;
5.      FOTO COPY SAH KARTU PEGAWAI;
6.      FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR;
7.      FOTO COPY SK JABATAN TERAKHIR;
8.      JIKA PINDAH MENGIKUTI SUAMI, MELAMPIRKAN :
a.    FOTO COPY SAH SURAT NIKAH
b.    FOTO COPY SAH SURAT KEPUTUSAN PINDAH SUAMI DAN ATAU KETERANGAN DOMISILI SUAMI DARI LURAH DAN DISAHKAN OLEH CAMAT SETEMPAT.